_

Partneri a Produkty... alebo Čo pre Vás dokážeme zrealizovať v partnerských bankách!

Hypotéka pre mladých - úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti, charakterizovaný v Zákone o bankách ako:

 • úver s dobou splatnosti od 4 do 30 rokov
 • poskytovaný za účelom nadobudnutia, výstavby a rekonštrukcie nehnuteľnosti

 • maximálne vo výške 70% hodnoty zakladanej nehnuteľnosti, maximálne 50.000 EUR

 • s možnosťou zníženia úrokovej sadzby na obdobie maximálne 5 rokov o štátny príspevok pre mladých, v súčasnosti vo výške 2%, a príspevok banky, v súčasnosti vo výške 1%; pre fyzické osoby vo veku od 18 do 35 rokov; v prípade jednotlivcov s priemerným hrubým mesačným príjmom za predchádzajúci kalendárny rok nie vyšším ako 1,3 násobok priemernej hrubej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za predposledný kalendárny štvrťrok pred podaním žiadosti o úver, pričom pre žiadosti o úver podané v 3. štvrťroku 2014 maximálne 1 067,30 EUR; v prípade manželov s priemerným hrubým mesačným príjmom za predchádzajúci kalendárny rok nie vyšším ako 2,6 násobok priemernej hrubej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za predposledný kalendárny štvrťrok pred podaním žiadosti o úver, pričom pre žiadosti o úver podané v 3. štvrťroku 2014 maximálne 2 134,60 EUR

Účelová hypotéka - úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti, poskytovaný hypotekárnymi bankami v zmysle ich základných a osobitných podmienok poskytovania úverov (nie v zmysle Zákona o bankách) ako:

 • úver s dobou splatnosti od 1 do 30 rokov
 • poskytovaný za účelom nadobudnutia, výstavby, rekonštrukcie nehnuteľnosti a za účelom splatenia úverov, poskytnutých na vyššie uvedený účel

 • maximálne vo výške 100% hodnoty zakladanej nehnuteľnosti

Bezúčelová hypotéka - úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti, poskytovaný hypotekárnymi bankami v zmysle ich základných a osobitných podmienok poskytovania úverov (nie v zmysle Zákona o bankách) ako:

 • úver s dobou splatnosti od 1 do 20 rokov
 • poskytovaný bez potreby dokladovania účelu

 • maximálne vo výške 80% hodnoty zakladanej nehnuteľnosti

Hypotekárny úver - úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti, charakterizovaný v Zákone o bankách ako:

 • úver s dobou splatnosti od 4 do 30 rokov
 • poskytovaný za účelom nadobudnutia, výstavby, rekonštrukcie nehnuteľnosti a za účelom splatenia hypotekárnych a nehypotekárnych úverov, poskytnutých na vyššie uvedený účel

 • maximálne vo výške 70% hodnoty zakladanej nehnuteľnosti
 • s možnosťou každoročného zníženia úrokovej sadzby počas celej doby splatnosti úveru o štátny príspevok, v súčasnosti vo výške 0%, maximálne zo sumy úveru 83.000 EUR

Štatistika návštevnosti

522402 návštevníkov stránky
464938 porovnaní hypoték
47016 záujemcov o hypotéku

Kontaktná osoba

Ing. Adrián Luteran
_ produktový špecialista pre úvery

Odborná prax:
14 rokov a 359 dní
Reg. č. NBS: 130551
E-mail: info@najuver.sk
 
 
  Prevádzkovateľ: Finportal, a. s., Pribinova 4, 811 09  Bratislava, tel.: +421 905 540 219, e-mail: info@finportal.sk  
 
Ochrana osobných údajov