_

Slovenská sporiteľňa, a. s.


Tomášikova 48
832 37 Bratislava

Kód banky: 0900
SWIFT kód: GIBASKBX

www.slsp.sk

Štatistika návštevnosti

438080 návštevníkov stránky
389891 porovnaní hypoték
39427 záujemcov o hypotéku

Kontaktná osoba

Ing. Adrián Luteran
_ produktový špecialista pre úvery

Odborná prax:
12 rokov a 356 dní
Reg. č. NBS: 130551
E-mail: info@najuver.sk
 
 
  Prevádzkovateľ: Finportal, a. s., Pribinova 4, 811 09  Bratislava, tel.: +421 905 540 219, e-mail: info@finportal.sk  
 
Ochrana osobných údajov