_
 
Parametre úveru
 
 

<b>Hypotéka pre mladých</b><br />Úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti, charakterizovaný v Zákone o bankách ako: <ul style='list-style: disc inside; margin-left: 10px;'> <li>úver s dobou splatnosti od 4 do 30 rokov</li> <li>poskytovaný za účelom nadobudnutia, výstavby a rekonštrukcie nehnuteľnosti</li> <li>maximálne vo výške 70% hodnoty zakladanej nehnuteľnosti, maximálne 50.000 EUR </li> <li>s možnosťou zníženia úrokovej sadzby na obdobie maximálne 5 rokov o štátny príspevok pre mladých, v súčasnosti vo výške 2%, a príspevok banky, v súčasnosti vo výške 1%; pre fyzické osoby vo veku od 18 do 35 rokov; v prípade jednotlivcov s priemerným hrubým mesačným príjmom za predchádzajúci kalendárny rok nie vyšším ako 1,3 násobok priemernej hrubej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za predposledný kalendárny štvrťrok pred podaním žiadosti o úver, pričom pre žiadosti o úver podané v 3. štvrťroku 2014 maximálne 1 067,30 EUR; v prípade manželov s priemerným hrubým mesačným príjmom za predchádzajúci kalendárny rok nie vyšším ako 2,6 násobok priemernej hrubej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za predposledný kalendárny štvrťrok pred podaním žiadosti o úver, pričom pre žiadosti o úver podané v 3. štvrťroku 2014 maximálne 2 134,60 EUR</li> </ul><br /> <b>Účelová hypotéka</b><br /> Úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti, poskytovaný hypotekárnymi bankami v zmysle ich základných a osobitných podmienok poskytovania úverov (nie v zmysle Zákona o bankách) ako: <ul style='list-style: disc inside; margin-left: 10px;'> <li>úver s dobou splatnosti od 1 do 30 rokov</li> <li>poskytovaný za účelom nadobudnutia, výstavby, rekonštrukcie nehnuteľnosti a za účelom splatenia úverov, poskytnutých na vyššie uvedený účel</li> <li>maximálne vo výške 100% hodnoty zakladanej nehnuteľnosti</li> </ul><br /> <b>Bezúčelová hypotéka</b><br /> Úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti, poskytovaný hypotekárnymi bankami v zmysle ich základných a osobitných podmienok poskytovania úverov (nie v zmysle Zákona o bankách) ako: <ul style='list-style: disc inside; margin-left: 10px;'> <li>úver s dobou splatnosti od 1 do 20 rokov</li> <li>poskytovaný bez potreby dokladovania účelu</li> <li>maximálne vo výške 80% hodnoty zakladanej nehnuteľnosti</li> </ul>

Účel, na ktorý použijete finančné prostriedky z úveru a ktorý je zároveň potrebné banke vydokladovať. V prípade, že nemáte záujem dokladovať účel použitia finančných prostriedkov, uveďte „bez účelu“. Spravidla platí, že hypotéka s dokladovaním účelu má nižšiu úrokovú sadzbu, ako hypotéka bez dokladovania účelu.

Suma, o ktorú máte záujem v banke požiadať. <br /> <b>Hypotéka pre mladých</b> – uveďte minimálne 3 300 €, maximálne 70% hodnoty zakladanej nehnuteľnosti, maximálne 50 000 €.<br /> <b>Účelová hypotéka</b> – uveďte minimálne 3 300 €, maximálne 100% hodnoty zakladanej nehnuteľnosti. <br /> <b>Bezúčelová hypotéka</b> – uveďte minimálne 3 300 €, maximálne 80% hodnoty zakladanej nehnuteľnosti.

Minimálne 18 rokov, maximálne 64 rokov.

Doba, počas ktorej plánujete splácať úver. <br /> <b>Hypotéka pre mladých</b> – od 4 do 30 rokov.<br /> <b>Účelová hypotéka</b> – od 1 do 30 rokov.<br /> <b>Bezúčelová hypotéka</b> – od 1 do 20 rokov.<br /> V čase plánovanej splatnosti úveru nesmiete mať viac ako 65 rokov.

<b>Fixovaná</b> – výška úrokovej sadzby sa nemení počas celého obdobia (v rokoch), na ktoré je úroková sadzba fixovaná. Spravidla platí, čím dlhšia doba fixácie, tým je úroková sadzba vyššia. <br/> <b>Variabilná</b> – výška úrokovej sadzby sa mení v pravidelných intervaloch (v mesiacoch), v závislosti od typu a vývoja medzibankovej referenčnej sadzby, tzv. EURIBOR. V súčasnosti tento typ úrokovej sadzby ponúka z hypotekárnych bánk iba UniCredit Bank.

Typ nehnuteľnosti, ktorá bude predmetom zabezpečenia úveru.

Predpokladaná hodnota nehnuteľnosti, ktorá bude predmetom zabezpečenia úveru.

 


 

Porovnanie hypoték... alebo Ako sa čo najrýchlejšie orientovať vo svete hypoték!

V súčasnosti pôsobí na slovenskom bankovom trhu osem hypotekárnych bánk, ponúkajúcich niekoľko typov hypotekárnych produktov, ktoré sa navzájom odlišujú základnými a osobitnými podmienkami. Orientovať sa v tomto prostredí, nie je vždy jednoduché a často krát si to vyžaduje nielen znalosť problematiky, ale aj dostatočný časový priestor. Cieľom nášho porovnania je, na základe Vami zadaných parametrov úveru, porovnať pre Vás jednotlivé hypotekárne produkty na základe výšky ich úrokovej sadzby, mesačnej anuitnej splátky, spracovateľského poplatku a celkových nákladov úveru a pomôcť Vám tak jednoduchým a rýchlym spôsobom orientovať sa v tomto prostredí.

Porovnanie má informatívny charakter, nezohľadňuje základné a osobitné podmienky bánk, ich hypotekárne kampane a zľavy a Vašu bonitu. V prípade Vášho záujmu o riešenie hypotéky, pre Vás bezplatne porovnáme a vypracujeme Návrh riešenia hypotéky, zodpovedajúci aktuálnej ponuke jednotlivých bánk, Vaším požiadavkám a Vašej bonite.


Produkt Úroková
sadzba
od *
Mesačná anuitná splátka Spracovateľský poplatok Celkové náklady úveru **
Tatra banka
HypotékaTB so štátnym príspevkom pre mladých
0,05% p.a.97,96 € 280,00 € 546 €
*  Najnižšia vyhlásená úroková sadzba pre vybraný typ fixácie.
** Súčet celkovo zaplatených úrokov, celkovo zaplateného poplatku za vedenie úverového účtu a spracovateľského poplatku pri zadanej dobe splatnosti úveru.

Štatistika návštevnosti

526968 návštevníkov stránky
469001 porovnaní hypoték
47427 záujemcov o hypotéku

Kontaktná osoba

Ing. Adrián Luteran
_ produktový špecialista pre úvery

Odborná prax:
15 rokov a 30 dní
Reg. č. NBS: 130551
E-mail: info@najuver.sk
 
 
  Prevádzkovateľ: Finportal, a. s., Pribinova 4, 811 09  Bratislava, tel.: +421 905 540 219, e-mail: info@finportal.sk  
 
Ochrana osobných údajov